Aanvraag bijdrage Buitenspeeldag 2018

buitenspeeldagZoals voorgaande jaren wil de Wijkstichting Schadewijk ook dit jaar weer een (financiële) bijdrage leveren om de Buitenspeeldag tot een groot succes te maken.
Voordat de financiële bijdrage verstrekt zal worden willen wij van u graag eerst vernemen voor welke soort activiteit(en) het bedrag bestemd is. Afhankelijk hiervan zal de hoogte van het bedrag worden vastgesteld.

U kunt uw plannen middels onderstaand formulier vóór 1 mei 2018 indienen.

ONSwelzijn coördineert de vergunningaanvraag. Indien u nog geen vergunningsaanvraag voor uw straat heeft ingediend, kan dat tot 1 april 2018 via ONSWelzijn.

Wij wensen u alvast veel succes en plezier toe bij de voorbereidingen en wij komen deze dag graag bij u langs!

Aanvraagformulier bijdrage Buitenspeeldag 2018

Naam

Email

Telefoonnummer

IBAN rekeningnummer
ten name van

Straat / straten

Omschrijving activiteit(en) die u wilt organiseren voor de Buitenspeeldag