Leden

Theun Sloot

Voorzitter

Theun-SlootTheun is als voorzitter verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Wijkstichting. Hij zorgt voor een goede harmonie binnen de groep en stuurt bij daar waar nodig is.
Hij zorgt voor de broodnodige contacten en zorgt dat deze versterkt worden. Theun gaat naar bijeenkomsten en vergaderingen aangaande de wijk, alleen of samen met de secretaris of penningmeester. Hij heeft regelmatig overleg met de penningmeester en secretaris over de stand van zaken. Ook onderhoud de voorzitter contacten met de Beheersstichting Wijkcentrum, Wijkraad Schadewijk, diverse gemeentelijke instanties en andere WOS organisaties. Tevens is hij coördinator van de stuurgroep voor het Vijverfeest.
info@wijkstichtingschadewijk.nl

Vacature – Secretaris

Interesse? Mail naar info@wijkstichtingschadewijk.nl

Angela van Rossum

Penningmeester

Angela van RossumAngela zorgt als penningmeester voor een goede verdeling van de gelden. Subsidie-aanvragen moeten via Angela gedaan worden. Zij legt regelmatig verantwoording af aan de voorzitter en zorgt voor de betalingen in overleg met de voorzitter.
Ze houdt een kasboek bij welke elk jaar gecontroleerd wordt door een of twee leden van de Wijkstichting die als kascommissie fungeren. Angela maakt elk jaar een financieel verslag dat tevens als verantwoording dient voor de gemeente.
Ook houdt Angela contacten aan betreffende organiseren van wijkaangelegenheden, bijv. met winkeliers en ondernemers uit de wijk. Ze bezoekt ook andere wijkgerelateerde vergaderingen zoals van de Wijkraad.
penningmeester@wijkstichtingschadewijk.nl

Marieke van der Leest

PR en communicatie

Marieke-van-der-Leest-2000

Marieke is verantwoordelijk voor alle communicatie en PR werkzaamheden binnen de wijkstichting.
Tevens is ze webmaster van de wijkstichting en zorgt dat er voldoende informatie op de website en sociale media aangebracht wordt.
Zij spoort leden van de Wijkstichting aan om geregeld materiaal aan te leveren voor op de website.
Tevens maakt zij de flyers voor onze activiteiten.
Ook is Marieke lid van de redactie van Wijkkrant ’t Schakeltje waarvoor zij o.a. de vormgeving doet.
communicatie@wijkstichtingschadewijk.nl

 

Marian van der Burg

Algemeen lid en fotografie

marianMarian is algemeen lid van de wijkstichting en helpt op alle gebieden mee waar nodig. Ook neemt ze deel aan de maandelijkse vergaderingen waar ze mee ideeën aandraagt en uitdenkt.
Daarnaast is Marian onze huisfotograaf.
Momenteel neemt ze ook een aantal secretariële taken waar.
info@wijkstichtingschadewijk.nl