Wijkkrant

De wijkkrant is weer terug in Schadewijk!
Nadat de krant vijf jaar niet meer heeft bestaan is er in 2015 een werkgroep opgericht om een nieuwe wijkkrant te introduceren in Schadewijk.
De krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis bezorgd in Schadewijk en daarnaast is de krant ook te verkrijgen bij het Wijkcentrum, Leeuwerikstraat 2 in Oss.
De krant bevat een aantal vaste rubrieken en er is voldoende ruimte voor ingezonden brieven, columns, etc.
De eerste editie van de nieuwe wijkkrant kwam eind september 2015 uit.

Voor vragen over de wijkkrant en kopij aanleveren kunt u contact opnemen met de redactie via wijkkrantschadewijk@gmail.com.

Hieronder is de wijkkrant digitaal te lezen.

Voorjaar 2017

Winter 2016

Herfst 2016

Zomer 2016

Voorjaar 2016

Winter 2015

Najaar 2015